مراحل انجام تفکیک زمین

1.      فتوکپی سند مالکیت + درخواست تفکیک + کروکی موقعیت پلاک + فیش بازدید

2.      بازدید کارشناس شهرسازی و اخذ استعلام مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی

3.      تعیین گذربندی و میزان عقب نشینی لازم به وسیله کارشناس شهرسازی

4.      تهیه کروکی قطعه بندی پلاک توسط مالک

5.      بررسی گزارش شهرسازی و کروکی قطعه بندی شده توسط مسئول شهرسازی

6.      موافقت با تفکیک پلاک مورد تقاضا

7.      تنظیم پیش نویس نامه ارسالی به اداره ثبت اسناد و املاک

8.      تهیه سه نسخه کپی کروکی قطعه بندی ارائه شده توسط مالک

9.      تأیید کروکی قطعه بندی توسط کارشناس شهرسازی و تنظیم توافقنامه بر اساس اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها و اخذ مجوز از شورای شهر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی

10.پرداخت عوارض تفکیک و نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی

11.تشکیل پرونده در بایگانی شهرسازی و تنظیم صورتجلسه واگذاری سهم شهرداری از پلاک

12.تأیید کروکی قطعه بندی و نامه تایپ شده برای ثبت اسناد توسط مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی

13.تأیید کروکی قطعه بندی توسط شهردار

14.دبیرخانه جهت صدور نامه ارسالی به ثبت اسناد

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی راهنمای ارباب رجوع مراحل انجام تفکیک زمین