حوزه معاونت فنی - عمران و شهرسازی

 
 


« عباس خیراب »

 *کارشناس عمران*

                            مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری-  کارشناسی ارشد شهرسازی

(برنامه ریزی شهری) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                         

                                                          « سیدعلی عیسی پور »

                                                      *کارشناس عمران*

                             مدرک تحصیلی : کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران      

                                                             

 

 

 

 

 

  

 

« عباس جواهری »

*کارشناس شهرسازی* 

                    مدرک تحصیلی :کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            « علی حسنی »

                                                      *کارشناس شهرسازی*

                              مدرک تحصیلی:کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران

 

                                        

                     

 

 

 

    

                                                   « پرویز عرفانیان »

                                                    * مأمور بازدید *

                            مدرک تحصیلی:  کاردانی معماری

                      

 

            

 

« زیبا شاهی »

*کارشناس شهرسازی*

        مدرک تحصیلی: کارشناسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)-

         کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

 

 

 

  

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی حوزه معاونت فنی