مزایده فروش ماشین آلات

آگهی مزایده فروش ماشین آلات

شهرداری مأمونیه در نظر دارد با توجه به مجوز  شماره 110-95/11/03 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش ماشین آلات ذیل  متعلق به شهرداری با توجه  به قیمت کارشناسی به افراد واجد شرایط اقدام نماید .

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به واحد  مالی شهرداری مأمونیه مراجعه و جهت دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده اقدام نمایند .

ردیف  نام خودرو                                                            مبلغ سپرده (ريال)

1  نیسان ( حمل گوشت و آتشنشانی )                                  3.000.000

2  آمبولانس مزدا( 1600 و طلایی)                                         3.000.000

3  بنز خاور                                                                           9.000.000

 

شرایط :

1.  واریز مبلغ700.000ريال به حساب 3100001727008 شهرداری مأمونیه

2.  سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا پایان مزایده نزد شهرداری باقی می ماند.

3.   در صورت انصراف ازخرید در صورت برنده شدن در مزایده سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

4.  کلیه هزینه های جانبی اعم از هزینه چاپ آگهی، کارشناسی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.

5.  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

6.  شرکت کنندگان میبایست از تاریخ نشرآگهی (95/05/02) به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مزایده  به شهرداری مأمونیه (طبق آدرس ذیل)  مراجعه نمایند .

7.  بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.

 

8.  ((آدرس : زرندیه- مامونیه- خیابان امام (ره)میدان شهرداری ، شهرداری مأمونیه ))

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مزایده فروش ماشین آلات