مراحل اصلاح پروانه ساختمان

 

 

 

 

1-   درخواست مالک + فتوکپی شناسنامه مالک فعلی و ارائه مدارک واگذاری در صورت انتقال

2-   بازدید کارشناس شهرسازی

3-   بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز + بررسی گزارش فنی سازی توسط مسئول شهرسازی

4-   تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و فنی توسط مسئول شهرسازی

5-   ارائه نقشه اصلاح شده پلاک توسط مالک

6-    استعلام از اداره بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ

7-   تنظیم پیش نویس اصلاح پروانه ساختمانی

8-   ارائه برگه تعهد نظارت توسط امور مهندسین ناظر

9-   محاسبه و پرداخت عوارض اصلاح پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی

10-          درج موارد عنوان شده در پیش نویس اصلاح پروانه در شناسنامه ساختمان

11-          پوشه کردن مدارک دریافتی و الصاق ضوابط شهرسازی به نقشه های ساختمانی

12-          تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)

13-          دبیرخانه جهت صدور پروانه اصلاح شده

 

 

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی راهنمای ارباب رجوع مراحل اصلاح پروانه ساختمان