حوزه معاونت مالی - اداری


«مهدی تقدیری»

*معاونت مالی- اداری*

مدرک تحصیلی: کاردانی حسابداری

 

 

 

 

 

« امراله سرخیل »

 

*مسوول درآمد*

مدرک تحصیلی: دیپلم فرهنگ و ادب

 

 

 

 

 

 

  

                                       «داود دلیریان»

 *کارپرداز *

  

 

  

 

« عباس جوزی »

*مسوول انبار*

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی

 

 

 

 

 

«معصومه موصولی»

*مسوول اداری*

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

             

 

 

 

 

 

 

 

« فهیمه قهرمانی»

*کارشناس حسابداری*

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری  

 

 

 

« علی سودایی »

*کارشناس نوسازی*

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

 

  

 

« مهدی علیخانی »

* مسوول اداری- کارگزینی * 

مدرک تحصیلی: کاردانی حسابداری

 

 

 

« محمدجواد صدرائی » 

*کارشناس درآمد*

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

 

 

 

 

 

« ابوالفضل امیریان »

*کارشناس حسابداری*

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

 
 

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی حوزه معاونت مالی - اداری