حوزه معاونت حمل و نقل - ترافیک

 

 

« رضا ابوالحسن پور »

*معاونت حمل و نقل - ترافیک و موتوری*

 

 

                                 

                                 « اسفندیار مفخم »

                    مسوول تاکسیرانی و رفع سد معبر

 

 

« لطف اله بیابانی »

* راننده *