پرسنل - حوزه شهردار

 

حوزه شهردار

 

 

« علی مجدی »

* مسوول حراست *

مدرک تحصیلی: کاردانی معماری

 

 

 

 

 

« نعمت پرتو »

                                                              *مسوول دفتر شهردار*

 

 

 

 

 

 


« فهیمه محکمی »

*متصدی روابط عمومی*

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« محمود مفخم »

                                                                   *مسوول بایگانی*

مدرک تحصیلی: دیپلم افتخاری

 

 

 

 

 

«خدیجه کاشی لو»

* دبیرخانه *

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی- کارشناسی ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی پرسنل - حوزه شهردار