پایگاه بسیج تهرانی مقدم

پایگاه بسیج شهید تهرانی مقدم

سمت

مسئول پایگاه بسیج

واحد برادران

واحد خوهران

نام و نام خانوادگی

 

 

 

تلفن

 

 

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی واحد حقوقی - املاک حوزه های شهرداری - پرسنل پایگاه بسیج تهرانی مقدم