حوزه معاونت مالی - اداری

مهدی تقدیری

          معاونت مالی- اداری

ابوالفضل امیریان

کارشناس حسابداری

 

فهیمه قهرمانی

کارشناس حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

خدیجه کاشی لو

کارشناس حسابداری

علیرضا کاووسی

کارپرداز

 

معصومه موصولی

مسئول اداری- کارگزینی

 

امراله سرخیل

مسئول درآمد

محمدجواد صدرائی

کارشناس درآمد

عباس جوزی

مسئول انبار

علی سودایی

کارشناس نوسازی

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی حوزه معاونت فنی حوزه های شهرداری - پرسنل حوزه معاونت مالی - اداری