ضوابط طرح تفصیلی شهر

 

ضوابط ومقررات طرح تفصیلی شهر مامونیه

برای دانلود pdf به لینک زیر مراجه فرمایید

 لینک دانلود - 942 KB