آرامگاه شهدای گمنام مأمونیه

 

میدان حضرت ولیعصر (عج)

               

میدان شهرداری

 
 

تصویر روز

 

شهرداری مأمونیه

به گزارش رئیس شورای اسلامی شهر مأمونیه پروژه عملیاتی کانال مالون به تصویب رسید.

فتح اللهی گفت:  ادامه پروژه عملیاتی کانال مالون (فازپنجم) از انتهای اتمام پروژه فاز چهارم به طول تقریبی 120 متر طول وتکمیل پل مالون باند کندرو غربی جاده تهران ساوه مبلغ 3.500.000.000 ریال برآورد گردیده که نیاز به عقد قرارداد باپیمانکار واجد شرایط ضمن برگزاری مناقصه می باشد با بررسی های لازم ضمن تأکید بر رعایت مقررات و آئین نامه های مالی مقرر گردید از محل وظیفه عمران شهری برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی و ردیف اعتباری 32010 بودجه سال 96 هزینه شود لذا درصحن علنی طی صورتجلسه شماره 4- 6/27 /96 به تصویب نهایی رسید .

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار مجوز ادامه پروژه عملیاتی کانال مالون توسط شورای اسلامی شهر صادر شد