آرامگاه شهدای گمنام مأمونیه

 

میدان حضرت ولیعصر (عج)

               

میدان شهرداری

 
 

تصویر روز

 

شهرداری مأمونیه

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری مأمونیه، سند چشم انداز20 ساله و اولین برنامه استراتژیک میان مدت 5 ساله شهرداری مأمونیه تهیه گردید و برنامه های آن اجرایی خواهد شد.

 

شـهردار مـأمونیه اظهار داشت: در چشم انـداز 20 ساله،  شـهر مـأمونیه شـهری خواهد بود شاداب و سـرزنده، ایمن،صنعتی، سبز،دارای نظم و قانون، زیبا، پاک و آموزش دهنده.

مهندس حیدری بیانیه چشم انداز را بدین شرح بیان نمود: مأمونیه در افق چشم انداز (1414) شهری خواهد بود سبز،شـاداب و سرزنده، جذاب با سازماندهی غنی و توسعه فضاهای سبز شـهری و غیر شهری، با محـیط و  فضاهای زیبا و جـذاب، دارای بسترهای لازمه به منظور تحقق شـهری صنعتی، شهری ایمن در مقابل بلایای طبیعی، شـهری داراینظم و قانون با نظام مدیریتی سازمان یافته و نقش آفرین در استان مرکزی،دارای عملکردهای مکمل مجموعه شهریتهران در زمینه سکونت و فعالیت به ویژه فعالیت صنعتی و بهره مند از پیوند مناسب بین سکونت و فعالیت.

وی افزود: این سند در 5 فصل گردآوری شده که فصول آن به ترتیب فصل اول (مطالعات پایه و تدوین مأموریت ها، ارزش ها و چشم انداز مقدماتی)، فصل دوم (شناخت شرایط استراتژیک شهر و آینده نگری طرح)، فصل سوم(شناخت شرایط استراتژیک شهر و شهرداری)، فصل چهارم(تعیین جهت استراتژیک شهر و سند برنامه) و فصل پنجم (تدوین سند اجرایی برنامه 5 ساله) می باشد.

 

 

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار سند چشم انداز 20 ساله و اولین برنامه 5 ساله استراتژیک شهرداری مأمونیه تدوین شد